Pastoraal bezoekers

In de Pinksterdienst op 27 mei 2012 zijn naast het afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers ook nieuwe pastoraal bezoekers benoemd:
Dhr. en mevr. Henk en Miep Bosman-Bogchelman, Vordenseweg 80a;
mevr. Janke Meeske-Bakkeren, Hoge Slagdijk 3;
mevr. Hanny Meulenbrugge-Dimmendaal, Sarinkdijk 23;
mevr. Mieke Norde-Barink, Bosweg 1a.
Zij zullen samen met de predikanten en de ouderlingen het pastoraat verzorgen. We wensen hen een heel goed tijd!