Zondag 18 juni 2017 Remigiuskerk

In onze wereld is het ongelijk verdeeld: voeding, water, bezit, kennis, invloed. Dat is iets van alle eeuwen. Misschien is ongelijkheid niet het ergste, maar daar waar onrecht wordt gedaan, waar de rijken armen onderdrukken en uitbuiten, waar afhankelijke mensen worden misbruikt: daar laat de Eeuwige van zich horen. In de boeken van Profeten en Evangelie horen we “Wee…!” aan de rijken en de machtigen. Wees gewaarschuwd! En klinkt troost, aanmoediging voor armen en onderdrukten. We leggen ons oor te luisteren bij Jesaja 5: 8-16 en Lucas 16: 19-31. Teksten, verhalen als cartoons, die ons een spiegel voorhouden maar die ook bemoedigen! Want we horen de naam: God helpt!
AB