Doopdienst 10 juli 2011

In deze dienst, voor het eerst weer in de Remigiuskerk na de restauratie, werden door ds. Christien Ferrari gedoopt: Tjem Herman Antoine Nuesink, Gerrit Jan Ties van Diepen, Iris Klein Winkel.