JWRcake-COEHcake

Zoals u misschien al hebt vernomen, is de JWR met haar activiteiten gestopt. Vandaar dat per 1 januari 2016 de koffiecake, beter bekend als de JWRcake, ook niet meer gebakken wordt door de jongeren. Nu willen we natuurlijk de traditie graag voortzetten om na de wekelijkse eredienst in de Remigiuskerk iets lekkers bij de koffie te presenteren. In overleg met de diaconie is besloten dat de Commissie Oost Europa Hengelo, kortweg COEH, dit op zich gaat nemen. De opbrengst zal gebruikt worden voor het ouderenproject in Ocna Mures, Roemenië. Met dit project zorgt de COEH ervoor dat ouderen, die geen mantelzorg hebben, worden geholpen. Met de opbrengst van de “COEHcake” samen met geld van de COEH (verkregen uit collectes, verkoop kleding, etc.) wordt iemand voor halve dagen aangesteld om dit broodnodige werk te doen. Wilt u meehelpen om zo nu en dan cake of koek te bakken, geeft u zich dan op bij Stef Disbergen, tel. 0575-460404.