Gemeenteavond 12 maart 2014

Na de kerkdienst biddag voor gewas en arbeid was er de gemeenteavond in Ons Huis. Na een kopje koffie en thee opende Albert Visscher, als voorzitter van de kerkenraad, de avond. Het is gebruikelijk om te starten met een vragenronde. Van de aanwezigen had niemand vragen, dus kon er direct begonnen worden met het thema van vanavond “de kerk in 2034”.
Aleida had een en ander voorbereid en legde naar aanleiding van een powerpoint uit, hoe het thema tot stand is gekomen. Het aantal leden wordt de komende jaren minder en het kerkbezoek zal ook minder worden. Na deze uitleg werden we in groepjes verdeeld met een drietal vragen. Bij de eerste vraag moest iedereen zelf een aantal trefwoorden opschrijven wat je wilde doorgeven aan de volgende generatie als het gaat om geloven. In ons groepje werden onder andere de woorden liefde, respect, verbondenheid opgeschreven en hierop hebben we doorgepraat. We kwamen tot de conclusie dat de jonge mensen zich toch wel verbonden willen voelen in een groep, maar zij vinden dit niet in de kerkgang. We hebben over dit onderwerp erg lang gepraat en zijn niet aan de andere vragen toegekomen. De tweede vraag ging over hoe zou de kerk er in 2034 uitzien. Aleida had een zeven tal ideeën op papier gezet. Het is natuurlijk wel een beetje koffiedik kijken maar we zullen, denk ik, zelf toch meer gaan samenwerken met buurgemeentes. De derde vraag was voor jezelf. Hoe denk je over 20 jaar over de kerk en je activiteiten binnen de kerk. We kwamen tijd te kort om het antwoord op deze vraag met elkaar te delen. De conclusie van deze avond is dat we positief  blijven en dat er altijd wel mensen bij een kerkgemeenschap willen horen, hoe die er dan ook uitziet. Het was een inspirerende avond.
Mimi Garrits.