Extra gemeenteavond 8 april 2010.

Helaas hebben we moeten constateren dat het bezoek aan de kerkdiensten in de Goede Herder Kapel heel erg afneemt.  Dit komt onder andere doordat in het afgelopen jaar een heel aantal vaste kapelbezoekers door omstandigheden niet meer kon komen. Als kapelbestuur willen we op deze gemeenteavond een voorstel doen om het aantal diensten in de kapel sterk terug te brengen, namelijk tot één keer in de maand, waarvan zes diensten georganiseerd worden door de 4-de-zondagcommissie en zes door de kerken van Hengelo en Zelhem. Daarbij gevoegd dan de hoogtijdagen Pasen en Kerstavond. We hopen dan dat dit diensten zullen zijn waar wel veel mensen op af zullen komen. Want de Goede Herder Kapel is toch wel een unieke plek met eigen mogelijkheden en het zou heel erg jammer zijn wanneer dat gaat verdwijnen. De gemeenteavond waarin we dit alles met elkaar willen delen zal zijn op donderdagavond 8 april om 20.00 uur in de Goede Herder Kapel. Ieder die zich op welke wijze ook verbonden voelt met de kapel is natuurlijk van harte uitgenodigd.
Namens het Kapelbestuur, ds. Christien Ferrari.