Paasschikking 2016

Tijdens de 40 dagentijd heeft de liturgische bloemschikgroep weer hele indrukwekkende schikkingen gemaakt met aansprekende teksten erbij. Hieronder vindt u de schikking en de tekst van Paasmorgen.

“Er is veel beweging in het verhaal van de Emmaüsgangers. Twee leerlingen gaan vanuit Jeruzalem op weg naar Emmaüs. Onderweg bespreken zij alles wat er de afgelopen dagen met en rondom Jezus is gebeurd. Er is verdriet en onbegrip. Op een gegeven moment komt er een derde persoon naast hen lopen. Ze herkennen hem niet als Jezus. De mens die naast hen gaat, laat hen vertellen. Luistert en legt de Schrift uit. Bij het breken van het brood is er herkenning dat het de Opgestane Heer zelf is die hen is opgelopen. Direct daarna zien ze Hem niet meer. Wat blijft is de herinnering aan hoe Hij met hen sprak. Zij komen in beweging, staan op en gaan terug naar Jeruzalem.”

Schoenen aan
om met Hem
op weg
te gaan
die ons voorgaat
naar de ander
ons voorgaat
naar leven.

Onverwacht
loopt Hij met je mee
de Opgestane Heer
te herkennen
in het brood
dat je deelt.

God
van leven
dat onze voeten
blijven gaan
naar de (A)ander.