Catechisatie 16-plussers

Wij bieden jongeren de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en samen te leren over vragen van samenleven, geloven, zingeving, jezelf en de ander. Met tussenpozen in en rond schoolvakanties zijn de bijeenkomsten wekelijks een uur. Wij noemen dit catechisatie. 
In het seizoen 2008-2009 is een groep van 7 enthousiaste jongeren geregeld bij elkaar gekomen om te denken en te praten over wat van waarde is in je leven, over zin en onzin, over geloof, hoop en liefde. Rode draad voor de bijeenkomsten tussen oktober en april vormde de armband “Levensparels” die iedere deelnemer een keer mee naar huis kreeg. Aan de armband zitten o.a. de Ik- parel, de Gods parel, stilte parels, de opstandings parel. De jongere gaf aan de gespreksleider, ds. Aleida Blanken, aan, welke symbolische “parel” hem of haar aansprak. Zo hebben we mooi en persoonlijke ontmoetingen gehad. Volgend seizoen, 2009- 2010 zijn jongeren vanaf 16 jaar weer van harte welkom voor catechese. De gespreksleiding is dan bij ds. Christien Ferrari. Je bent van harte welkom!