Zondag 11 juni 2017 De Bleijke

Vanaf de 13e eeuw wordt op de zondag na Pinksteren het feest van de Drie-eenheid gevierd. Met name in de Lutherse traditie is dit een groot feest. Het woord zegt het al: drie en toch één. Zowel de Vader, als de Zoon, als de heilige Geest zijn God. 
Het christendom gelooft niet in drie goden, maar in één God, die zich op drieërlei wijze heeft bekend gemaakt. God wil ervoor alle mensen zijn, God als Vader. De Zoon, geboren als ieder ander mensenkind staat dicht bij mensen. Vanwege deze nabijheid is hij een voorbeeld voor velen. Er zijn ook mensen die een God als persoon te menselijk vinden. Hen spreekt de heilige Geest meer aan, die aanwezig is als bron om kracht uit te putten, als onzichtbare inspiratie. 
Vanochtend zoeken wij naar wie God is. Dit doen wij met de verhalen over Mozes en Nikodemus.
Helma Luesink-Momberg.