Woensdag 8 maart 2017 Remigiuskerk

Eerste collecte: voedselbank.
Helaas, het is nog steeds heel hard nodig. Heel veel vrijwilligers zorgen dat elke week weer de pakketten klaar staan. Soms is het moeilijk om met de aangeboden spullen een compleet pakket samen te stellen en daarom moet er wel worden bijgekocht. Daarvoor ontbreekt het geld en daarom doen wij een beroep op u deze collecte ruimhartig te bedenken. Van harte aanbevolen door College van Diakenen.

Tweede collecte: plaatselijk kerkenwerk.

Bijvoorbeeld de aanschaf van de digitale versie van het nieuwe liedboek. Voor het kunnen weergeven van de liederen op de schermen moeten we kunnen beschikken over een digitale versie van het liedboek. Voor het abonnement op het digitale liedboek moet jaarlijks worden betaald.

Uitgangscollecte: Tent of Nations.

Daoud Nassar is een Palestijns christen uit Bethlehem. Samen met zijn familie runt hij een boerenbedrijf met daarop het project Tent of Nations. Ondanks de moeilijke omstandigheden en voortdurende bedreiging van confiscatie van het land, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto “Wij weigeren vijanden te zijn”. Zie ook www.tentofnations.nl.