Algemeen

De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hengelo (Gld.) telt ruim 30 leden. Zij beschikt al meer dan 75 jaar over een eigen gebouw aan de Banninkstraat. Daar wordt eens per maand een kerkdienst gehouden, maar er vinden ook activiteiten van culturele aard plaats. Voorgangers met een vrijzinnige signatuur uit de wijde omgeving gaan in de zondagse diensten voor. Regelmatig vullen ook de predikanten van de Protestantse Kerk van Hengelo (Gld) een preekbeurt in. Datum en tijd worden via Klokgeluiden en de media bekend gemaakt.