Vergadering 25 mei 2016

Voor de opening van de kerkenraadsvergadering op 25 mei hebben we weer een interessant hoofdstukje besproken uit het boekje “Leiderschap met lef”. Dit keer over: Beter een goede buur… Communiceren in je omgeving dat je christen en kerkelijk bent kan lastig zijn. Soms is de weerstand tegen de kerk groot. Maar door respectvol en nieuwsgierig te zijn naar wat mensen écht bezighoudt en hen trouw te blijven, vertel je toch wie je bent en door wie je bent gezonden. We hebben nagedacht over de vraag: Een goede buur zijn, wat betekent dat voor de agenda van de kerkenraad?
In de meivergadering worden altijd de jaarrekeningen besproken. Omdat er op allerlei manieren veel lijntjes lopen van de kerk naar Ons Huis, is de jaarrekening van Ons Huis dan ook een vast onderdeel. Penningmeester Inge Fokkink licht de cijfers toe en geeft gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze zomer zullen de dames-en invalidentoiletten in Ons Huis aangepast worden. De jaarrekening van de diaconie wordt goedgekeurd en zal gepubliceerd worden in Klokgeluiden en op de website.
Zoals u weet, denken wij vanuit onze kerk na over de toekomst. Vrijwilligers hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen en wellicht hebt u zelf al deelgenomen aan de “gesprekken met de pictogrammen”. Deze werkvorm van kiezen uit een aantal waarden biedt een goed handvat voor mooie gesprekken, die een leidraad kunnen zijn voor het beleid in onze gemeente. Deze gesprekken op zich, zijn al waardevol en fijn.
De Classis Achterhoek West vraagt ons ook mee te denken over de toekomst. Hoe kunnen we, als meerdere gemeenten samenwerken? Moet je clusters vormen? Of juist projectmatig over grenzen heen in deelgebieden samenwerken? De Classis gaat een commissie vormen, die zich gaat bezighouden met het begeleiden van gemeenten in hun zoektocht, met onderzoeken en aanreiken van mogelijkheden. 
Er is een prijsovereenkomst bereikt voor de verkoop van de pastorie aan de Fokkinkweg. Het wachten is nu op de goedkeuring van het RCBB (Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken van de PKN).
In het najaar zullen weer kleine telefoon-/emailgidsjes bezorgd worden bij alle gemeenteleden met daarin de namen van de contactpersonen binnen het kerkenwerk.
We nemen afscheid van Harry Vos, Herbert Hekkelman en Martin Jolink als ambtsdragers, maar gelukkig zullen we hen nog regelmatig tegenkomen als gemeentelid/vrijwilliger.
Na afloop van de kerkenraadsvergadering hebben we met z’n allen in gezellige en informele sfeer de avond afgesloten in de lounge met een hapje en een drankje. Dat doen we elk jaar met nog één keer de scheidende ambtsdragers in ons midden.
Mocht u de komende zomerperiode langere tijd geen gehoor krijgen bij de predikanten, omdat zij op vakantie zijn, dan kunt u met mij contact opnemen of met één van de andere kerkenraadsleden.
Een goede zomer gewenst!
Rinie Disbergen, scriba.