Schikking 27 november 2011

Advent.
De schikkingen voor de adventstijd hebben als basis een 5 puntige ster. Het getal 5 drukt uit dat de Eeuwige, de Eén, met aarde, het getal 4, verbonden is. Voor de ster staan 4 adventskaarsen. De kaars die aangestoken wordt staat voor het middenpunt van de ster. Een doek verbindt de ster met de kaars. De Hemel verbindt zich met het licht op aarde.

Eerste Advent.

Liturgische kleur is paars. Het thema "Opstaan". De kleur van de doek in de schikking is rood. Hier staat de kleur rood voor de daadkracht waarmee Debora de leidersrol op zich neemt om recht en vrede te brengen. De rode roos geeft de liefde weer voor haar God en haar volk.