Kerk en Schooldienst 10 november 2013

Deze dienst met ds. Blanken werd voorbereid met CBS Bekveld. Het thema was "Ik heb een droom!"