Kerkbalans 2016

“Mijn kerk inspireert” is dit jaar als titel gekozen voor de actie Kerkbalans. We hopen dat dit ook voor u geldt, want uw bijdrage is hard nodig om de Protestantse Gemeente Hengelo in stand te houden.
Tussen 13 en 31 januari 2016 ontvangen gemeenteleden een brief met een toezeggingsformulier waarop u aan kunt geven hoeveel u wilt bijdragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen. Afgelopen jaar is er veel veranderd, daarom zal bekeken moeten worden hoe alle werkzaamheden ingevuld kunnen worden. Dit zal mede afhangen van de financiële situatie. Al met al goede redenen om ruimhartig te geven en zo ruimte te creëren een inspirerende gemeente te zijn.

Voor de folder klik op onderstaande link.
 
 
bijlages

FolderKerkbalans2016