Oproep

De ZWO-groep probeert gestalte te geven aan Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Wij geven informatie hierover en we proberen de gemeente er actief bij te betrekken. Een voorbeeld is de Bewuste Beurs, gehouden afgelopen oktober. Daar ging het vooral over de noodzaak voor ons en onze kinderen om heel bewust met de aarde om te gaan. Elke tweede zondag van de maand houden wij de schrijfactie voor Amnesty International. Door brieven te schrijven naar regeringen proberen wij de aandacht te vestigen op oneerlijke gevangenschap, marteling of dood. In de 40-dagentijd zijn we meestal bezig met de landelijke campagne van Kerk-in-Actie. Voor komend voorjaar heeft deze als titel: Het kan! In de 40-dagentijd denken veel mensen na over armoede en onrecht in de wereld, veraf en dichtbij. Het is een tijd van bezinning. Pasen leert ons dat we het daar niet bij moeten laten. Er is grote behoefte aan mensen die het verschil willen maken. Sta op voor een betere wereld, HET KAN!!! De weken voorafgaand aan Palmzondag verzorgen wij de verkoop van kaarten met Paasgroeten voor gevangenen in het binnen- en buitenland. Een belangrijke taak is ook het inzamelen van gelden. Dit wordt gedaan door middel van de zomerzendingscollecte, kerkcollectes, zendingsbussen, vrije giften en het verkopen van de zendingskalender (er is er nu - januari 2010 -nog één te koop: 6 euro en 50 cent bij Jeanette Hebbink). Onbeschadigde gebruikte postzegels en kaarten leveren ook geld op. U kunt ze kwijt in de dozen die staan in Ons Huis, De Bleijke, Goede Herder Kapel en op de scholen in Varssel en Bekveld en de Piersonschool. Tot slot nog de namen van de ZWO-leden: Aleida Blanken, Gezien Denkers, Stef Disbergen, Mimi Garrits, Theo van der Ley en Jeanette Hebbink. U ziet het: de groep is niet groot, we kunnen nog wel mensen gebruiken die met ons meedenken en meedoen. Hebt u interesse, laat het ons weten!
Jeanette Hebbink, tel. 0575-463664.