Jubileum.

Aan het eind van 2014 was Corrie Strating 12 1/2 jaar in dienst als administrateur. In die periode was ze de spin in het web met betrekking tot de kerkrentmeesterlijke zaken. Zowel de financiële zaken als ook de ledenadministratie vallen onder haar hoede. In haar werkkamer aan de Sarinkkamp is met veel zorg en aandacht gewerkt. Corrie was altijd beschikbaar. Ze maakt geen gebruik van officiële openingstijden. Ze gaat altijd uit van het motto: als ik thuis ben, is het kerkelijk bureau geopend. Toen Corrie het werk 12 1/2 geleden heeft overgenomen van Reina Weustenenk werd de computer al ruimschoots gebruikt. Het gebruik van digitale middelen is echter de afgelopen jaren in een stroomversnelling geraakt. Corrie heeft zich veel verschillende systemen eigen moeten maken: een hele klus. Kerkrentmeesters gingen en kerkrentmeesters kwamen, maar er bleef gelukkig één vaste waarde. In de afgelopen jaren zijn er heel wat jaarrekeningen, begrotingen en betalingen uitgevoerd. Jaarlijks vindt de actie Kerkbalans plaats. Hoewel er vele leden actief meewerken is een goed functionerend en bekwaam kerkelijk bureau een voorwaarde voor een geslaagde actie. We willen Corrie van harte bedanken voor haar inzet en de vele 'extra' uren die ze in de afgelopen 12 1/2 jaar heeft gewerkt. 
College van kerkrentmeesters.