ZWO-nieuws (mei 2014)

De 40-dagentijd ligt weer achter ons, met als hoogtepunt voor de ZWO, de dienst met Jannie en Gosse De Jager, de drijvende krachten van het Maaltijd Project in Doetinchem. De collectes tijdens de 40-dagentijd hebben totaal € 621,69 opgebracht.
De komende tijd is het voor ons wat rustiger. Een goed moment om nog eens de Amnesty International brieven aandacht te geven. Amnesty International werd in 1961 opgericht teneinde druk uit te oefenen op regeringen om de Universele Verklaring na te leven. Het is een organisatie die onafhankelijk is van regeringen, politieke partijen, godsdiensten en economische belangen. Amnesty International aanvaardt geen subsidies en is geheel afhankelijk van giften en contributies. De organisatie heeft meer dan een miljoen leden in meer dan 160 landen en gebieden.
Amnesty International werkt voor de vrijlating van gewetensgevangenen: personen die vanwege hun politieke, godsdienstige of andere overtuiging, etnische afkomst, geslacht, kleur, taal, nationale of maatschappelijke afkomst, economische status, geboorte of andere status gevangen zitten of op andere wijze in hun bewegingsvrijheid worden beperkt en geen geweld hebben gebruikt of gepropageerd. Zij vraagt om eerlijke processen binnen redelijke termijnen voor alle politieke gevangenen. Zij zet zich in voor beëindiging van marteling en afschaffing van de doodstraf voor alle gevangenen en verzet zich tegen politieke moorden en ‘verdwijningen’. De Amnesty kaars brandt elke 2e zondag op de leestafel achterin de kerk, voor al die mensen die wij niet uit de gevangenis hebben kunnen bevrijden; voor hen die op weg naar de gevangenis zijn doodgeschoten, gemarteld, ontvoerd of verdwenen. Door brieven te schrijven naar regeringen proberen wij mannen, vrouwen en kinderen te redden van oneerlijke gevangenschap, marteling of dood. Voor € 1,20 kunt u zo’n brief kopen en versturen, als de kaars brandt.
Namens de ZWO-groep,
Jeanette Hebbink.