Gemeenteavond 8 april 2010

Op 8 april was er een extra gemeenteavond in de Goede Herder Kapel. Op deze avond waren heel wat mensen aanwezig die zich betrokken voelen bij de kapel. Centraal stond het gesprek over het voorstel dat door de kerkenraden van Hengelo en Zelhem was gedaan naar het kapelbestuur, nl. om het aantal kerkdiensten drastisch terug te brengen. Dit heeft te maken met het geregeld te geringe bezoekersaantal in de kerkdiensten in de kapel. Een gevoel van teleurstelling overheerste. De teleurstelling dat het zo is gegaan. Maar er was ook het realisme: we zien dat het niet anders is en dat het zo ook niet kan. Vanaf de zomervakantie zal het aantal kerkdiensten in de kapel worden teruggebracht naar één in de maand, er volgt nog overleg in het kapelbestuur welke zondag dat zal zijn. Hiervan zullen zes diensten worden ingevuld door Hengelo en Zelhem en zes diensten door de 4-de-zondagcommissie. Bij deze diensten komen de feestdagen (Kerstavond, Pasen en Pinksteren). Nogmaals, het is met pijn in het hart dat deze beslissingen zijn genomen, maar we hebben wel de hoop en de verwachting uitgesproken dat we van deze maandelijkse diensten in de Goede Herder Kapel diensten zullen maken, waar de mensen graag heen zullen gaan.
Ds. Christien Ferrari-van Schuppen.