Educatie

In de eerste helft van mei was ik twee weekjes vrijgesteld van werk in de gemeente. In het kader van de (verplichte) Permanente Educatie van predikanten heb ik zogeheten “vrije ruimte” benut voor het bestuderen van het boek “De nacht van de biechtvader” van Tomas Halik. Deze Tsjechische priester-filosoof- theoloog- psycholoog heeft ook voor de Nederlandse (Protestantse) kerk en gelovigen veel betekenisvols te melden. In onze huidige westerse cultuur is het niet vanzelfsprekend om te geloven. De ondertitel van het boek is dan ook: “Christelijk geloof in een tijd van onzekerheid”. Hij bemoedigt zoekers en gelovigen vanuit zijn eigen weg en jarenlange ervaring als biechtvader. Voor twijfelaars: een klein geloof is misschien wel zoveel krachtiger dan alle grote woorden, dogma’s en beleden vroomheid. Voor rationeel denkende mensen: laat geloof en wetenschap niet tegen elkaar uitspelen. Wetenschap en religie moeten voortdurend met elkaar in dialoog zijn, in respect en gedeelde verwondering om het bestaan, om het geheim van het leven. Voor allen die actief zijn in de kerk en van de kerk houden: nu de aantallen in de kerk kleiner worden, kan men (naar links) de kerk democratiseren en liberaliseren of (naar rechts) wonderen verwachten van een opgewekte “pinkster- achtige” stijl. Maar de enige positieve verandering, zegt Halik, de “redding” van de kerk, komt uit diepgaande theologische en spirituele vernieuwing. Leer en ambt moeten meer naar de achtergrond en er moet meer nadruk komen op christendom als levensstijl. Solidariteit is een vitaal kenmerk van het christelijk geloof. In de samenleving kunnen christenen dit communiceren in een verscheidenheid aan vormen. De geschenken van geloof, hoop en liefde bewaren, ontwikkelen en doorgeven. Soms moeten we daarvoor tegen de stroom van de “succes-samenleving” in. Blijf op de Weg, neem jezelf niet te serieus, maar vertrouw erop, dat Gods kracht door onze zwakheid wordt volbracht. Aldus Halik met een verwijzing naar de apostel Paulus. Enkele essays van Halik worden ook besproken op de jaarlijkse studiedag van predikanten in de Werkgemeenschap Achterhoek West in juni. Eind juni volg ik tevens nog twee studiedagen rond “moderne spiritualiteit”, ook in het kader van de Permanente Educatie. 
Ondertussen gaat het werk in de gemeente natuurlijk “gewoon” door. Kennis en inspiratie opdoen – zoals bijvoorbeeld bij Halik - maakt dit werk weer minder gewoon, vergroot mijn ontvankelijkheid en verbreedt mijn blik en hopelijk “werkt” dat weer door in het pastorale contact, de vieringen en – last but not least- het mee-vorm geven aan visie en beleid van onze kerkenraad en gemeente. 
Een hartelijke groet en tot ziens!
Aleida Blanken.