Bijeenkomsten 2016

In de kerkenraadsvergadering van 23 november is in ’t bijzonder Ab Denkers welkom geheten als nieuwe ambtsdrager. We wensen hem een heel goede tijd in het college van kerkrentmeesters en in de kerkenraad.
En er komt nog meer... Lees meer...

Bijbelquiz.
Dat de Bijbel je ook aan het lachen brengt, bleek woensdagavond 2 november in Ons Huis. Zo’n 25 gemeenteleden waren naar de gemeente-avond gekomen, die in het teken stond van de NBG Bijbelquiz “De Bijbel dichtbij”. De vragen... Lees meer...

Op woensdag 2 november is er weer een gemeenteavond om 20.30 uur in Ons Huis (aansluitend op de dankdagdienst in de kerk). Naast de gebruikelijke gelegenheid om vragen te stellen over het kerk-zijn, is er de Bijbelquiz van het NBG. Iedereen kan... Lees meer...
De eerste kerkenraadsvergadering na de vakantie heeft een volle agenda.
Tijdens de opening bespreken we het laatste hoofdstukje uit het boekje Leiderschap met lef: Steek je nek uit. We denken aan Luther, aan Paulus. Je nek uitsteken zet... Lees meer...
Voor de opening van de kerkenraadsvergadering op 25 mei hebben we weer een interessant hoofdstukje besproken uit het boekje “Leiderschap met lef”. Dit keer over: Beter een goede buur… Communiceren in je omgeving dat je christen en... Lees meer...
In de kerkenraadsvergadering op 30 maart hebben we samen gesproken over communiceren. Zijn wij als kerkenraad transparant genoeg naar buiten toe? Veranderingen in het beleid bijv. worden uitvoerig besproken binnen de kerkenraad. We denken er... Lees meer...
Albert Visscher opent de vergadering en heet in het bijzonder welkom Bert Wierenga op zijn eerste kerkenraadsvergadering en Theo v.d. Leij op zijn laatste kerkenraadsvergadering. 
We beginnen met het bespreken van “kans 6 – waardeer... Lees meer...