Liturgisch Bloemschikken

Bij bijzondere dagen in het kerkelijk jaar staat in de kerk een bloemschikking, passend bij de lezingen en het thema van de betreffende zondag. Liturgische schikkingen kunnen een taal spreken, die verder reikt dan woorden.
Ook zijn er door het jaar heen verschillende typerende kleuren. Groen is de kleur van hoop en leven. Paars van inkeer, wit van feest en rood de kleur van de Geest.
Andere materialen uit de natuur, zoals takken en stenen, kunnen ook worden gebruikt en in al hun eenvoud sprekend zijn.
Zo krijgt men op een andere manier in de eredienst oog voor de schepping.