Naoberviering 18 november 2017

De volgende Naoberviering staat gepland op zaterdag 18 november. Een keer per kwartaal is er zo’n Naoberviering op de zaterdagavond. Een laagdrempelige en oecumenische viering voor jong en oud, man en vrouw, gelovig en niet-gelovig, samen en alleen: iedereen is welkom voor een moment van ontmoeting en bezinning! Kernwoorden die terugkeren zijn: delen, leren, vieren en gastvrijheid. Als naobers delen we verdriet en vreugde, leren we van elkaar door uitwisseling van tradities en gedachten, vieren we met gebed, lied of muziek en zijn we gastvrij naar elkaar toe. Gezelligheid en ontmoeting zijn belangrijke aspecten bij deze vieringen en daarmee wordt om 19.00 uur dan ook begonnen. Daarna wordt met teksten, symbolen en muziek stilgestaan bij een thema. Dit keer is dat: Arm en Rijk. Armoede en Rijkdom, twee woorden waar een hele wereld achter schuil kan gaan. Werelden waarin niet alleen geld en goederen een rol spelen, maar waarin het ook kan gaan om rechtvaardigheid, angst, jaloezie, liefde en geluk of rust en wijsheid. Arm en Rijk: Waarin zijn we arm? En waarin zijn we rijk? 
Met het nieuwe kerkelijke seizoen is de plaats van samenkomst weer gewisseld. De komende Naobervieringen zijn in het kerkje van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap aan de Banninkstraat.