Zondag 11 februari 2018 Remigiuskerk

We lezen: Jesaja 6, 1-8 en Lucas 5, 1-11.                 
Twee mensen, Jesaja en Simon Petrus, beiden ervaren iets wat het 'gewone' overstijgt. Ze zijn overdonderd, ze huiveren, ze deinzen terug en voelen zich tegelijkertijd aangetrokken. 
Ze zijn geraakt door 'het Heilige'. Hemel en aarde raken elkaar. Zij worden er met huid en haar bij betrokken; het maakt hen klein en tegelijk groot. Het is groter dan zijzelf. Jesaja ervaart het in een visioen en hoort een Stem, die zegt: 'Wie zal Ik zenden?' waarop Jesaja antwoordt: 'Hier ben ik, stuur mij.' En hij wordt gezonden om te profeteren. 
Simon Petrus is bezig met zijn dagelijkse werk, vissen vangen, als hij geraakt wordt door 'het meer dan het gewone'. Jezus zegt tegen hem: ‘Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen’. 
Wat zeggen deze verhalen over ons? 
Thema van de dienst: Lieve Heer, Gij zegt 'Kom' en ik kom; Gij zegt: 'Ga' en ik ga. (Lied 840.) 
Ds. Arja Oude Kotte-de Boon.