Bericht november 2016

Wat is er zo al te doen?
Naast ds. Arja Oude Kotte, doen wij als ouderlingen pastoraal bezoek bij jarigen en anderen. Hierbij worden wij geholpen door een groep vrijwilligers, zoals de pastoraal bezoekers en bezoekmedewerkers van de kerk.
Er is nu voor het tweede jaar binnen Wittesweide een gespreksgroep “Koffie met een oortje”, waarbij een 8-tal mensen samen praten over onderwerpen die met het leven en hun geloofsbeleving te maken hebben. Deze groep is onder leiding van Jan Claver en Ap Luesink.
Dit jaar is op Steintjesweide ook een “Koffie met een oortje” gespreksgroep gestart. Deze groep is momenteel zelfs nog groter en wordt geleid door Lies Bakker en Helma Luesink.
Ook is er nu één keer een “Samen-zijn” georganiseerd voor de woongroepen op de Bleijke. Hierbij wordt er gezongen/ muziek geluisterd, uit de bijbel gelezen, een gebed uitgesproken en gepraat over dat waar de mensen een herinnering aan hebben. De respons bij de deelnemers was goed en om dankbaar voor te zijn. Dit “Samen-zijn” gaat ook regelmatig herhaalt worden onder leiding van (eerst nog) Arja, Helma en enkele vrijwilligers.
Verder zijn wij aanwezig bij de kerkdiensten en vier-de-vrijdagvespers en soms gaat één van ons voor in een dienst. Ook bij deze diensten worden we bijgestaan door een groep vrijwilligers die de mensen ophalen en wegbrengen en voor koffie e.d. zorgen. Zonder deze vrijwilligers zou het niet lukken om vaak een groep van 20 tot 40 bezoekers naar het Atrium te halen.
Op deze manier proberen wij het kerk-zijn naar de mensen te brengen.
Hartelijke groet, Ap Luesink.