Hebreeuwse letters

Het oude testament is geschreven in het Hebreeuws, de taal van het volk Israël. Hebreeuws is een heilige taal en de Hebreeuwse letters zijn meer dan een communicatiemiddel. Elke letter heeft een betekenis, klank en een getalswaarde. En iedere letter heeft dus te maken met ons eigen leven en onze eigen gevoelens. Iedere letter staat op zichzelf en is weer een nieuw begin.
In het seizoen 2008-2009 willen we weer bezig gaan met de hebreeuwse letters, onder andere aan de hand van de schilderijen van Ruud Bartlema. Het zal een gezamenlijke zoektocht zijn. U hoeft dus niet te denken: dat zal wel moeilijk zijn of dan moet ik dus hebreeuws kennen. Nee, ieder die denkt: dit lijkt mij wel leuk en interessant is van harte welkom!
De eerste avond zal zijn donderdag 9 oktober 2008 om 20.00 uur bij mij thuis, Dreef 5. De volgende avonden zijn donderdag 30 oktober en donderdag 13 november 2008. Graag van te voren even aangeven dat u komt, zodat ik weet hoe veel kopieën ik maak. Als u meer informatie wilt kan dat altijd en ik hoop tot ziens.

ds. Christien Ferrari-van Schuppen.
t: 0575-461794
e: c.ferrari@planet.nl