Geef mij ……

Vader, geef mij licht in mijn handen om uit te delen, 
licht in mijn ogen om een lach te ontlokken,
licht in mijn oren om uw stem te vernemen, 
licht in mijn hartstocht om liefde te zijn, 
licht in mijn denken om uw dag te zien dagen, 
licht op mijn schouders om vrede te dragen,
licht op mijn hoofd om een teken te zijn, 
licht in mijn lied om uw goedheid te eren, 
licht in mijn tranen om mensen te troosten, 
licht in mijn hart om een licht te zijn.

(Jaap Zijlstra)