Indeling

Het kapelbestuur kreeg de vraag of er geen andere indeling gemaakt kon worden van de kapel. De reden hiervoor was: de meeste bezoekers zitten nogal verspreid, aan de zijkanten of sluiten aan vanaf de achterste rijen in het middengedeelte. De kostersgroep is hiermee aan de slag gegaan. De stoelen zijn allereerst in een halve cirkel gezet, tussen de looppaden zijn de stoelen iets ruimer geplaatst. De meeste stoelen van de zijkanten zijn in de opslag gezet, wel zodanig dat als ze nodig zijn ze zo weer er bij geplaatst kunnen worden. De looppaden zijn aan beide zijden iets opgeschoven en aan beide kanten van de halve cirkel zijn er stoelen bijgezet. Het middengedeelte heeft nu ongeveer 50 zitplaatsen. Een deel van de stoelen van de zijkanten zijn met de rug langs de buitenwand geplaatst en kunnen dan gemakkelijk worden aangeschoven indien nodig. Vooraan aan de zijkant is een tafel geplaatst om koffie of thee te serveren. Wij denken dat dit veel gemakkelijker werkt dan tot nu toe. De animo om te blijven is na een aarzelend begin steeds meer geworden, nu blijft bijna iedereen. Dit geeft veel voldoening.
In de kapel is het de gewoonte dat wij een kring vormen bij de viering van het avondmaal. In die diensten zetten wij de tafel klaar voor de eerste rij stoelen. Door de plaatsing van de stoelen in een kringvorm is het nu gemakkelijker om zonder de stoelen te verzetten een kring te vormen. De bezoekers die niet lang kunnen staan kunnen dan gebruik maken van de stoelen in de kring.
In het begin zal waarschijnlijk niet alles even goed verlopen maar alle adviezen zijn welkom. Na de eerste dienst hebben wij alleen positieve reacties gehad. Ook van de mensen die ontdekten dat hun oude vertrouwde plekje verdwenen was. We hopen dat velen een dienst komen bezoeken en dan meteen het resultaat kunnen zien. 
Namens het kapelbestuur, Henk Heerink.