Pinksteren 24 mei 2015

Instapdienst in Kerk & Samenleving.
Op deze zondag van Pinksteren kleurde de kerk steeds meer rood! Wat een feestelijk gezicht. En we vierden met elkaar dat negen jongeren instapten in kerk en samenleving: Christiaan Jolink, Carine Gotink, Berend Luesink, Chantal Nijenhuis, Bram Denkers, Lars Veldhuis, Elsemiek van de Kamp, Nienke Groot Roessink en Severin Vrogten. Zij ontvingen de zegen en kregen een houvastkruis mee met daarin hun naam gegraveerd. Zij spraken hun eigen woorden van geloof uit en dat klonk als volgt:
Door vragen en door twijfels heen 
probeer ik te geloven, 
in God die in mij leeft, 
in het diepst van mijn gedachten 
en die ik soms heel even zie
in mensen die ik ontmoet.
Ik geloof dat er een wereld kan zijn 
waarin het voor alle mensen goed is om te leven, 
en dat ik daar aan mee mag werken. 
Ik geloof dat er voor ieder mens 
liefde, gerechtigheid, vergeving en vrede kan zijn. 
Ik geloof dat de vreugde het zal winnen van het verdriet, 
dat liefde sterker is dan haat, 
dat niet de dood het laatste woord heeft, maar leven. 
Zo kunnen wij ons inzetten voor elkaar
en verantwoordelijkheid op ons nemen voor de samenleving. 

De Geest van Pinksteren was volop aanwezig op deze dag en in deze dienst. Wees gezegend op de weg in het leven! Ds. Christien Ferrari