Gedenktafel (2)

In het voorgaande artikel schreef ik het volgende: “Op deze gedenktafel liggen twee gedenkboeken-in-één, waarin respectievelijk de namen van de overleden gemeenteleden en die van de dopelingen geschreven worden. Het linkerboek waar de namen van de dopelingen in komen te staan heeft op de voorkant de "alfa" staan en het rechterboek waarin de namen van de overledenen komen te staan heeft op de voorkant de "omega" staan. We zullen beginnen met het schrijven van de namen van de overledenen en het neerleggen van de gedenksteen, vanaf november rond de laatste zondag van het kerkelijk jaar”. En daar wilde ik nu nog iets meer over vertellen. Op de tafel naast het levensboek komen aan de ene kant de jakobsschelpen te liggen met de namen daarin van de dopelingen. Aan de andere kant bij het boek met de ”omega”, het levenseinde, komen de stenen te liggen met daarop de namen van de overledenen. Deze stenen verwijzen naar de bijbeltekst Openbaring 2: 17b: wie overwint, zal Ik van het verborgen manna geven; en Ik zal hem een wit steentje geven en op dat steentje staat een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan hij die hem ontvangt. De witte steen is: de steen van de vrijheid, van de volkomen vrede. Deze steen schrijft geschiedenis: je naam zal niet ondergaan. Je wordt een nieuw mens, met een andere naam die nieuw zal zijn. Deze stenen zijn stenen van herinnering en stenen van de belofte. Maar bij de stenen die zullen worden neergelegd kunnen we ook denken aan de tekst van Bram Vermeulen: Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten, ik leverde bewijs van mijn bestaan. Omdat, door het verleggen van die ene steen, de stroom nooit meer dezelfde weg kan gaan. Stenen vertellen een eigen verhaal, aan stenen zijn herinneringen verbonden. We willen dan ook vragen of familie of naasten van de overledene zelf een steen (handzaam formaat) zou willen uitkiezen, een steen misschien met bijzondere herinneringen aan de overledene, uit zijn of haar tuin, of van een vakantiereis of verbonden met zijn of haar werk… en dat dan de naam geschreven wordt op deze steen. Wanneer familie of naasten zelf geen steen hebben zullen we als gemeente een steen aanreiken met de naam er op geschreven. Deze stenen zullen in de loop van het kerkelijk jaar een plek krijgen op de gedenktafel en op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, waar de namen klinken, zullen de stenen meegegeven worden aan familie of naasten. We hopen dat de gedenktafel steeds meer een plek zal worden om even bij stil te staan, een moment van bezinning, delen van herinneringen.
Ds. Christien Ferrari-van Schuppen.