Jubileum ds. Ferrari

Op 14 juli 2013 was Christien Ferrari 12 1/2 jaar verbonden aan onze gemeente. Een tijd die voorbij is gevlogen, maar ook een periode waarin Christien en haar gezin een wezenlijk onderdeel zijn geworden van onze gemeente. Haar energie en creativiteit heeft ze in de afgelopen jaren ten dienste gesteld aan onze gemeente. Ze heeft voor heel veel mensen iets betekend. Of het nu om pastoraat, om de invulling van kerkdiensten, om de catechese of een kerkelijke vergadering gaat: Christien heeft zich samen met haar collega's keihard ingezet en onze gemeente spiritueel geleid. Zie de fotocollage. Na de dienst van 14 juli is zij begonnen aan haar avontuur in Roemenië. Ook de jongeren hebben haar jubileum ook nog eens op gepaste wijze gevierd.
Albert Visscher.