Allerwegen is Hij van kracht.

Niet te stuiten is de Geest 
Van Hem, die opstond uit de dood,
allerwegen is Hij van kracht, 
geen mens blijft onbewogen,

Hij stormt door de kerk,
hartveroverend, levenwekkend,
prikkelend tot geloof en hoop,
lofprijzing en viering,
inspirerend tot liefde en offer,
de wil om brood te zijn, 
licht en leven voor de ander.

Hij gaat alle kerken te buiten,
nietsontziend en vindingrijk
oefent Hij zijn invloed uit,
her en der werpt Hij de vruchten af,
vuurt Hij mensen aan
tot liefde en trouw,
gerechtigheid en barmhartigheid,
een leven dat zich afspeelt 
in de sfeer van opstanding,
een leven dat toekomst heeft.

Ik geloof in de Geest
die alles wat adem heeft overstelpt
met de zegen van Jezus’ overwinning.

Ik geloof in de Heer 
die de herder is der gemeente,
de schapen kennen zijn stem,
gehoorzaam volgen zij hun meester.

Ik geloof in de Heer 
die het licht is der wereld, 
nog andere schapen heeft Hij, 
doof horende, blind ziende,
gaan zij de weg die Hij wijst.

Ik geloof dat de schapen één zijn
in hun gedeelde honger en dorst
naar de grazige weiden
en rustige wateren 
van een aarde, waar vrede heerst.

Hans Bouma