Verslag kerkdienst huiscatechese 3 april 2016

Op zondagmorgen 3 april was er een feestelijke dienst, voorbereid met de huiscatechese jongeren. Het thema van de dienst was gelijk aan het thema van het huiscatechese jaar: “Kerk wat vieren we!” Deze winter stond het kerkelijk jaar centraal, samen met de sacramenten doop en avondmaal. Deze aspecten kwamen allemaal in de dienst terug. Jongeren samen met hun ouders, huiscatechese leiding en ds. Aleida Blanken hadden allen een actieve rol. Tijdens de dienst werd het verhaal van de Emmaüsgangers gelezen. Net zo als Jezus mee liep met de Emmaüsgangers, lopen de huiscatecheten mee met jongeren op hun reis naar volwassenheid. En samen hebben ze het over wat geloven voor hen betekent. In de dienst herdachten de jongeren hun doop en is de gemeente herinnerd aan de belofte om de ouders en jongeren te ondersteunen in hun geloofsopvoeding. Frida gaf het stokje, haar groep over aan ds. Aleida Blanken. Maar gaf ook het stokje voor de jongste groep over aan de ouderling van dienst. Voor deze groep zijn we nog op zoek naar iemand die deze groep kan begeleiden. De jongeren hebben nagedacht over wat zij van ouderen nodig hebben als het gaat om geloven. Tijdens de dienst zijn de ouderen bevraagd wat zij de jongeren kunnen bieden. Daar kwamen mooie woorden uit! Na afloop van de dienst is er gezamenlijk koffie gedronken en hadden de jongeren nog een feestelijke lunch in Kerkstraat 15. 
We danken alle ouders voor hun medewerking en wensen de jongeren een goede zomer toe. Volgend jaar is er weer een nieuwe ronde (huis)catechese. Voor (meer) foto's zie het Fotoalbum.
Hartelijke groet, Harriët Knoef, Rita van der Kamp en Frida Meints.