Koffie drinken

We zijn er al aan gewend om elke zondag na de kerkdienst samen koffie of thee te drinken, elkaar te ontmoeten en na te praten. Bij toerbeurt schenken een aantal vrijwilligers koffie en thee. Voor kinderen is er limonade. Om de onkosten te dekken staat er een pot op tafel voor een vrije gift. Mocht u ook interesse hebben om in die groep vrijwilligers mee te doen, dan kunt u contact opnemen met mij.
Hannie Zeevalkink, tel. 0575-462630.