Huiscatechese

De huiscatechese is voor jongeren van 12 tot 16 jaar. Doelstelling is de jongeren te betrekken bij vragen van geloof en leven, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij hun leefwereld. Per jaar wordt gewerkt met een jaarthema; in 2006 – 2007 was dat “brood”, een centraal begrip in de Bijbel. Er volgen momenteel ongeveer 30 jongeren huiscatechese verdeeld over leeftijdsgroepen. Een groep blijft vier jaar bij elkaar met de zelfde catecheet, een gemeentelid. De bijeenkomsten van ± 45 minuten zijn in blokken verspreid tussen oktober en maart. Plaats van samenkomst is de huiskamer van de catecheet. Op Palmzondag is er een feestelijke afsluiting van het seizoen in de Remigiuskerk. Tijdens het seizoen is er ook altijd een avond met de ouders.