Afscheid en herbevestiging van ambtsdragers 21 juni 2015

De dienst van 21 juni zal in het teken staan van afscheid en herbevestiging van ambtsdragers. Hermien Hiddink, Gerrit Wentink en Heidi Glastra nemen afscheid, zij hebben zich jarenlang ingezet in de kerkenraad en ook vanaf deze plek willen wij hen heel hartelijk danken voor hun betrokkenheid en inzet als ouderling, diaken en kerkrentmeester. Heel fijn dat zij zich, ook buiten de kerkenraad, willen blijven inzetten voor het kerkenwerk! Mimi Garrits en Rinie Disbergen zullen worden herbevestigd als diaken en ouderling-scriba. Tevens zullen wij in deze dienst aandacht besteden aan het afscheid van Corrie Strating als administrateur van onze Protestantse Gemeente.