Zondag 20 augustus 2017 Remigiuskerk

Bloemendienst.
Veel vrijwilligers verzorgen de bloemendienst. Eén of twee ker per jaar (soms vaker) wordt er gevraagd een boeket bloemen in de kerk te zetten met daarbij een tweede boeket welke door de diaconie wordt betaald. Daar wordt deze collecte ook voor gebruikt. Deze boeketten worden na afloop van de dienst bij mensen bezorgd die ziek zijn of om andere reden een bloemengroet uit de kerk kunnen gebruiken. Wilt U ook daaraan meewerken, dat kan uiteraard want we hebben nooit mensen genoeg. U kunt zich daarvoor opgeven bij Mevr. Weijers, tel. 462615.