Woensdag 14 maart 2018 Remigiuskerk

Biddag voor gewas en arbeid.
Werk en economie zijn onderwerpen die in iedere kerkdienst aan de orde kunnen komen als zaken die ons leven in belangrijke mate bepalen. Op een moment in het kerkelijk jaar als Biddag springen ze in het bijzonder naar voren als raakpunten van geloof en dagelijks leven.
Als thematiek voor dit jaar koos de landelijke Raad van Kerken Flexibilisering. Een actueel onderwerp waar we ons graag bij aansluiten. Flexibilisering van de arbeidsmarkt met losse en tijdelijke arbeidskontrakten zorgt voor veel stress en onzekerheid. Toch past het ook bij deze tijd om snel te kunnen schakelen. Maar waar ligt de grens en hoe bewaken we die?
Daarover willen we nadenken aan de hand van Prediker 3, waar wijze woorden klinken over tijd en over genieten van het leven. We volgen de liturgie van een avondgebed, dus dat betekent een korte en sobere dienst met ruimte voor stilte en gebed.
ds. Deddie van Alphen.