Potsaproject (1).

Het Potsaproject is een project waar vijf Oost-Europa groepen uit Nederland (Varsseveld, Beekbergen, Rijssen, Groningen en Hengelo Gld.) aan meewerken. 
Een monumentaal huis (zie foto) wordt omgebouwd tot een tehuis voor dubbel gehandicapte kinderen. In het huis zal plaats zijn voor 12 zwaar gehandicapte kinderen intern. Overdag zal er een opvang zijn voor 24 kinderen met middelmatige handicap. Tevens zal er nog de mogelijkheid zijn voor 15 kinderen tot het krijgen van individuele fysiotherapie. De kinderen zijn nu in verschillende grote tehuizen ondergebracht. Zij zullen, wanneer het gebouw klaar is, in een soort gezinssituatie kunnen wonen en ook dichter bij hun familie kunnen verblijven.
Vanaf het begin heeft de bouw met grote moeilijkheden te kampen gehad, zoals intrekken van overheidssubsidie, stilleggen van de bouw in verband met vermeende oudheidkundige wandschilderingen, etc. Nu wordt er hard achterheen gezeten om de bouw klaar te krijgen zodat de kinderen er gebruik van kunnen maken.
De verantwoording van het project ligt bij de kinderbescherming van het district Covasna. De gemeente en provincie zijn verantwoordelijk voor de subsidies en voor de zekerheid dat het project na gereedkomen van de bouw door zal kunnen draaien.
De gelden die vanuit Nederland komen worden in Roemenië beheerd en verwerkt door een Roemeense hulpstichting in overleg met mevrouw Vass van de kinderbescherming. Er wordt nauw samengewerkt met de bekende “Wilde Ganzen”.

Om de laatste hobbel te nemen, het afwerken van het gebouw, alsmede de inrichting, is er nog een behoorlijk bedrag nodig. "Wilde Ganzen" heeft toegezegd hieraan weer mee te werken, hetgeen betekent dat zij de ingezamelde gelden met 70 % verhogen. Ook is er een aanvraag bij het NCDO (subsidieverstrekker van het ministerie van buitenlandse zaken) gedaan. De Oost Europa Commissie Hengelo maakt zich sterk om de fysiotherapieruimte in te richten en als het mee zit ook een deel van de sportzaal. Beide ruimtes bevinden zich op de onderste verdieping van het huis.

AEROFITT heeft zich spontaan aangemeld om dit project tijdens de NATIONALE SPORTWEEK te promoten en de gelegenheid te geven dit project onder de aandacht te brengen. In de Potsa-stand bij Aerofitt zijn éénmalige machtigingskaarten van "Wilde Ganzen" te vinden, zodat uw gift belastingtechnisch te verwerken valt en ook de vermeerdering met 70 % van toepassing is.

Misschien denkt u na dit verhaal, hoe kan dit nu, Roemenië is bij de EU, dus moet er nu nog hulp geboden worden? De Stichting Oost Europa Hengelo kan u verzekeren dat er op dit moment nog een grote noodzakelijkheid is aan hulp. Op heel diverse gebieden, zoals dit project, maar ook op het gebied van landbouw en het overleven op het platteland, terwijl er ook in de grote plaatsen in de blokwoningen nog vaak armoede (lees honger) geleden wordt. Een land lid gemaakt van de EU, terwijl er nog zo veel intern niet op orde is. De stichting voelt het als een verplichting om door te gaan en als een voorrecht om veel Roemenen vrienden te mogen noemen.