Zondag 18 februari 2018 Remigiuskerk

De eerste zondag van de Veertig Dagen Tijd beginnen we samen met de cantorij. “Veertig dagen, weken, jaren wachten, willen weten en ervaren dat iets nieuws, verandering met vreugd’ en moeite samen ging” is het refrein van één van de liederen in deze dienst. Zingend gaan we samen deze bijzondere periode voor Pasen in. De Veertig Dagen Tijd die herinnert aan de lange tijd die Jezus in de woestijn verbleef (Marcus 1: 12-15). Een tijd van loutering en voorbereiding. Vanuit de woestijnervaring van het leven spreekt Jezus over de weg die mensen kunnen gaan met God en naasten, door Matteüs samengevat in de Bergrede. Daarin spreekt Hij ook over vasten en bidden (Mat. 6: 1-6, 6-21). Een richtlijn voor onze voorbereidingstijd op Pasen? Wees welkom!
AB