Trouw

Trouw ontkiemt 
waar mensen kiezen voor elkaar.
Trouw is een woord
dat gegeven blijft,
een huis van beschutting.
Trouw blijkt
in nabijheid en ontferming.
Trouw biedt blijvend
grond en vergezicht,
houdt stand 
in de hitte van de dag
en sterft niet
wanneer het winter wordt.
Trouw geeft niet op, 
trouw stelt niet teleur,
trouw is vasthoudend en blijft geloven.
Trouw voedt zich met de waarheid,
leeft van de liefde 
en geeft zich als genade. 
Trouw vraagt om vertrouwen,
trouw wil duren
en wekt toekomst.
Trouw maakt groot
en deelt zich uit als zegen.
Trouw leeft van de lange adem
van God zelf.