Juli 2017

De langste dag van het jaar is al weer even geleden. Op de avond van 21 juni zaten we als moderamen onder de bomen bij de fam. Disbergen te vergaderen. De laatste moderamenvergadering van dit seizoen. Pratend over de nieuwe kerkorde, het beleidsplan en de komende kerkenraadsvergadering viel de avondschemering pas heel laat in. Binnen de gemeente zijn er al verschillende zaken afgesloten en andere zijn op een laag pitje gezet. De boog kan niet altijd gespannen zijn en er mag ook tijd zijn voor reflectie en recreatie. De pastorale zorg en de wekelijkse kerkdiensten lassen geen zomerstop in. De zorg gaat door en kan niet met de agenda in hand gestopt worden en u bent van harte welkom op zondagochtend in de kerk.
Misschien een goed moment om te reflecteren. Zelf zal ik de zondagen buiten Hengelo doorbrengen. Frida en ik hopen Europa te ontdekken en zullen een deel van de Camino fietsen. Wij willen ons op deze manier weer opladen voor een nieuw (kerkelijk) jaar. In de bijdragen van Rinie Disbergen heeft u al kunnen lezen dat de kerkenraad stappen heeft gezet m.b.t. het formuleren van nieuw beleid. We houden u op de hoogte en zullen geregeld communiceren. De kerkenraad is een afspiegeling van de gemeente en zal belangen afwegen en prioriteiten stellen en haar besluiten delen. We hebben ons tot doel gesteld om in het najaar van 2017 met veel energie aan de gang te gaan, en zullen ook een beroep op u doen. Maar eerst…  een goede en zonnige zomerperiode toegewenst!
Albert Visscher.