Hoop voor de kerk in Syrië en Irak

Onder dit motto hebben diverse organisaties en kerken in Nederland zich verenigd om campagne te voeren voor de christenen in het Midden Oosten. De campagne is bedoeld om mensen in Nederland bewust te maken van de nood van christenen en minderheidsgroepen in Syrië en omgeving. De meditatie van maart 2016 - zie Ter overdenking - is hierop geïnspireerd. 
“Miljoenen mensen zijn gevlucht. Christenen en andere minderheden worden in hun voortbestaan bedreigd. Daarom organiseren kerken en christelijke organisaties van 1 februari tot 1 juni de campagne 'Hoop voor kerk in Syrië en Irak'. Deze campagne vraagt aandacht voor de rampzalige situatie in Syrië en Irak, in het bijzonder die van christenen en ook die van andere minderheden. Nederlandse kerken en christelijke organisaties willen dat er hoop blijft voor de kerk in Syrië en Irak, Ook de mensen in Syrië en Irak moeten in vrijheid hun geloof kunnen vieren.” Dit staat te lezen op de website www.hoopvoordekerkinsyrieenirak.nl. O.a. Kerk in Actie, Raad van Kerken Nederland, Vastenactie en Open Doors werken in dit verband samen.