Inspiratie & Ontmoeting 19 januari 2017

Lezing en gesprek over sterven, rouwen en rouwverwerking.
Sterven en rouwen zijn allebei wezenlijke verliessituaties: het raakt ons. Ze zetten ons hele bestaan als mens op z’n kop. Je kunt er van alles van vinden: “het is oneerlijk,” “waarom overkomt dit mij?,” “waar heb ik het aan verdiend?” enz.
Maar het verandert de realiteit niet: je moet het ermee doen, er letterlijk mee leren leven.
Wat gebeurt er dan emotioneel met je als mens? Wat is dat “verwerken” dan?
Hoe kunnen anderen daarbij tot steun zijn? Hoe kan ik tot steun zijn?
In de lezing en het gesprek daarover proberen we daar met elkaar wat meer zicht op te krijgen.
Inleider en spreker is Arthur Polspoel (1943), emeritus universitair docent pastorale theologie aan de Theologische Faculteit van Tilburg. Zijn specialisaties zijn: supervisie, communicatietraining en pastorale hulpverlening. Hij publiceerde over rouw, terminale zorg, eenzaamheid, nabestaanden na zelfdoding, begraafplaatsen.
Arthur Polspoel heeft talrijke mensen begeleid en verzorgt lezingen en cursussen in Nederland en Vlaanderen.
Hij is begeleider van een team van een hospice en tevens gastdocent op diverse opleidingen voor palliatieve zorg. Ook begeleidt hij al jarenlang groepen rond nabestaanden na zelfdoding.
De avond over sterven, rouwen en rouwverwerking wordt gehouden in Ons Huis.
Aanvang 19.30 uur tot ca. 21.30 uur.
Iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp is van harte welkom!
Opgave is niet nodig, er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Voor verdere inlichtingen:
Ds. Aleida Blanken, 0575- 461224.
Frida Meints, 0575 - 464695.
Gerrie Vos-Hiddink, 06-38700488.
Graag tot ziens op 19 januari 2017!