Gedachten over februari….

De winkeliers zijn de laatste jaren dankbaar voor de mogelijkheden in deze doorgaans wat grijze en “feestloze” wintermaand. Valentijnsdag halverwege geeft veel kleur en kansen om iets leuks, liefs, aardigs te kopen, te geven en te delen. We danken deze dag van rode harten aan de katholieke heiligenkalender, waarop feiten en mythes vrolijk door elkaar lopen. Geeft niet; een goed verhaal versterkt de moraal. En daar ging het om, met die heiligenkalender. Voor elke dag een voorbeeld mens. Katholieke kinderen werden vernoemd naar de dag-heilige en dragen zo hun hele leven als het ware een opdracht mee. Als je Valentijn heet, herinnert je naam aan twee mannen die Valentinus heetten omstreeks het jaar 270. Beiden als martelaar voor het geloof gestorven in Rome. Beiden zouden een mens hebben genezen vlak voor hun dood. Er is een legende over de ene Valentinus, dat hij als bisschop in het geheim de huwelijken inzegende, terwijl de toenmalige keizer niet wilde dat jonge mannen trouwden, om zo zijn leger sterk en groot te houden. Dit verhaal, samen met de eerste voorjaarsbeleving en het volksgeloof uit de Middeleeuwen, dat op 14 februari de vogels voor het eerst zingen, heeft de kiem gelegd voor Valentijnsdag. In Amerika houden ze wel van feestjes en bonte kleuren en daar is uit commerciële bewegingen de ons bekende Valentijnsdag doorgebroken in de samenleving. Ach, er zijn slechtere uitingen van commercie, zal ik hier maar denken. Je hoeft er niet aan mee te doen, maar misschien word je 14 februari wel verleid om een bloemetje of ander hartelijk gebaar te kopen (of gewoon zelf thuis iets te maken?!) voor iemand aan wie je wilt zeggen: ik houd van je… Om wie je bent, in onze relatie, in onze vriendschap, gewoon omdat je er bent…. . En misschien kun je er ook mee zeggen: God houdt van jou. Hij is de Bron, van waaruit je eindeloos vaak Valentijn kunt zijn. Omdat de 40 Dagen Tijd dit jaar met Aswoensdag precies op 14 februari begint, is het motto van de 40 Dagen Tijd Campagne van Kerk in Actie “Onvoorwaardelijke liefde”. Zo mag onze liefde verder reiken dan onze eigen armen lang zijn en leren we verder kijken dan onze neus lang is! Om nog meer kleur te geven aan februari is er ook de “Doe vriendelijk dag” op 17 februari. De voorbereiders uit de Raad van Kerken maakten er het thema van voor de Noaberviering die dag. Nog een kans, een uitnodiging, aan jou en mij, om ons hart te laten spreken en met ogen vol liefde te kijken naar de naaste. Zoals Jezus keek naar zijn naasten. Hij geeft ons Zijn hart, zijn Geest om in liefdevol en vriendelijk te leven. “De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.” (Galaten 5). Ik wens ieder die dit leest een “warme” februarimaand toe!
Een hartelijke groet van dominee Aleida Blanken.