Potsaproject (2).

POTSA ACTIE: een geweldige actie!

Ja, dat was het, “de Potsa actie” tijdens de 40-dagentijd zowel in de Rooms-Katholieke Kerk en in de Protestante kerk. In beide kerken 7 zondagen lang aandacht aan dit project voor meervoudig gehandicapte kinderen in Roemenië. Steeds een nieuw verhaal over dit huis, steeds collectes in de Prot. Kerk en de Vastenactie in de R.K. kerk. En natuurlijk die Anders Dan dienst op zondag 18 maart 2007. Waarbij de jeugdsoos haar medewerking verleende, door posters te maken, en met muziek. Een jonge groep enthousiaste mensen, die vast in de toekomst veel kunnen betekenen voor de jongelui in Roemenië, hartverwarmend. En wat dacht u van het gezamenlijk fietsen in de kerk op hometrainers, waarbij de diaconie elke kilometer met € 2,00 beloonde. Jong en oud, rooms katholiek en protestant, één grote gemeenschap, samen voor het goede doel. Heel spontaan geholpen door Aerofitt en Slotboom. Menige zweetdruppel werd er gelaten, maar de mensen van Aerofitt hielden letterlijk de vinger aan de pols. Nu nadat alle inkomsten zijn geteld weten we precies wat dit spektakel heeft opgeleverd.
Collectes ook tijdens de Vespers, Vastenactie en het fietsen samen de mooie som van € 3.228,70  Dit bedrag is naar Wilde Ganzen gegaan, die dit vermeerderde met 70 % zodat het totaal € 5.500,00 heeft opgebracht. Iedereen die hier aan heeft meegedaan, ontzettend bedankt. Ook weten we dat er nog individuele giften rechtstreeks op het actienummer van Wilde Ganzen zijn gestort. Dus het geheel is nog meer, hoeveel meer is nog niet bekend, omdat we het totaal bedrag bij Wilde Ganzen wel weten, maar omdat er meer plaatsen meedoen, is dit slechts na specificatie te achterhalen. Deze specificatie kan 2 keer per jaar. 
En dan de vervolgactie, heel spontaan aangeboden door Aerofitt. Tijdens de Anders Dan Dienst stelden ze voor om gedurende de nationale sportweek aan de weg te timmeren met het Potsahuis. Er waren een aantal “sponsor-dansmarathons” en de collectebus stond de hele week op de balie. Totaal het geweldige resultaat van €1.000,00 En jawel ook dit bedrag is door Wilde Ganzen weer gehonoreerd met 70 %.
Het laatste bericht is dat er heel hard gewerkt wordt in Roemenië om het huis dit jaar klaar te krijgen. En het ministerie van buitenlandse zaken wil dit duurzame ontwikkelingsproject ondersteunen met € 46.000,00 via het NCDO. Dit wordt alleen gedaan als er door de gemeenschap veel inzet wordt getoond, dus mede dankzij u is dit allemaal tot stand gekomen.
Wij zullen u betreffende de verdere ontwikkelingen op de hoogte houden.

Namens de Commissie Oost Europa Hengelo,
Stef Disbergen.