Commissie vernieuwing kerkbalans

Een kerk is van blijvende waarde.
Dit is het thema van de actie Kerkbalans 2009, die van 18 januari tot en met 1 februari gehouden wordt.
Sinds juli 2008 houden we ons bezig met deze actie met als doel kerkbalans dit jaar op een wat andere wijze dan voorgaande jaren te presenteren. Daarbij gingen we er vanaf het begin van uit, dat de nadruk vooral op het “samen gemeente zijn” zou komen te liggen.
Zo maakten we een folder, waarin o.a. een aantal gemeenteleden vertelt waarom en op welke wijze de kerk voor hen van waarde is, en we onze leden in een enquête vragen aan te geven wat de kerk hèn waard is.
Ook bedachten we, dat een kerkblad een soort verenigingsblad is dat de leden vertelt, wat er zoal binnen hun “club” leeft. Zo is erin te lezen, dat onze kerk veel meer biedt en doet dan de zondagse erediensten. Daarom is het Kerkbalansnummer van Klokgeluiden, net zoals het Kerstnummer, aan alle gemeenteleden aangeboden.
We sluiten met een goed gevoel onze werkzaamheden af.

Rinie Disbergen, Mimi Garrits, Ans de Jager, Theo van der Ley, Loes Smeitink, Corrie Strating.

N.B. De folder kan worden gedownload door op onderstaande link te klikken.

   
 
bijlages

Folder Kerkbalans 2009