Essentietrainingen (vervolg)

Na drie avonden merken we nu al dat het ons helpt! Inmiddels hebben we de kernvraag, het waarom, met ons allen beantwoord: namelijk “dat ieder kind en elke jongere Jezus leert kennen en zijn liefde voelt”. Als je dat goed op je laat inwerken, merk je ook hoe belangrijk dat is en hoe je van daaruit verder kunt met de vragen ‘hoe’ en ‘wat’. Daarmee zijn we bijna klaar en kunnen we ‘de boer op’.
Daarna voeren we de nieuwe ideeën uit in de praktijk! Of op z’n Achterhoeks: d’r an!!! Later in het seizoen is er nog een essentietraining om te kijken of alles uitpakt zoals bedoeld of dat het misschien nog iets moet worden bijgestuurd. Wordt dus vervolgd!

Namens alle deelnemers,
Bert Wierenga.