Roemeniëreis 2014 (2)

De plannen voor de reis naar Roemenie in 2014 beginnen weer steeds meer vorm te krijgen. De reis zal plaatsvinden van 16-29 augustus. Er hebben al een heel aantal jongeren aangegeven mee te gaan met deze reis. We zullen werkzaamheden gaan verrichten in Ocna Mures, voor kinderen en ouderen. Natuurlijk zijn we nu ook al weer bezig met acties om het nodige geld bijeen te brengen. Rond 5 december waren er een aantal Zwarte Pieten van de JWR actief. Ze zijn bij gezinnen in en om Hengelo langs geweest om kinderen (en ouders en grootouders) te verrassen. Bij de kerstinloop 17 december bij de Bleijke is de JWR aanwezig. Dan is direct na Oud & Nieuw nog de flessenactie. JWR- jongeren zullen dan bij iedereen langs komen om lege flessen op te halen om dan het statiegeld te kunnen houden na inlevering. En als u statiegeldbonnetjes hebt zijn we daar natuurlijk ook heel blij mee. Van al deze acties gaat de opbrengst volledig naar Roemenië! Namens de JWR jongeren en leiding wensen wij iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig nieuw jaar!
ds. Christien Ferrari.