Zondag 23 april 2017 Remigiuskerk

Zoals we allemaal wel weten is de zondag de dag van de opstanding. Eigenlijk mag dan het opstandingsgebeuren best wat meer op de agenda staan dan alleen op de Paasmorgen. Na dat geweldige feest dat we 16 april weer mochten vieren zijn we liturgisch in de Paastijd beland. Pasen was een aardschok en de weken erna moeten we nog rekening houden met naschokken. Om er langer bij bepaald te worden wat die opstanding van Jezus voor konsekwenties heeft in ons dagelijks leven. Alert blijven. Paulus schrijft er uitgebreid over in zijn brief aan de Korintiërs. Over nieuw leven. Dat is: een schepping die opbloeit, waarin nieuwe openingen worden gevonden in doodlopend lijkende situaties. In de verkondiging zal het beeld van de bloem centraal staan. En we gaan ook niet om de vraag heen: is er voor de mens persoonlijk leven na de dood?
Thema: 'Want nu de Heer is opgestaan, nu....'.
ds. Dik Bos.